HỘI THẢO TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP HỌC SINH LỚP 9 SAU TỐT NGHIỆP THCS TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

Thời khóa biểu từ ngày 04/05/2020 của trường THCS Nguyễn Du

Danh sách học sinh từ ngày 04/5/2020 của trường THCS Nguyễn Du

Thông báo học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Du học lại sau thời gian nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19

Trường THCS Nguyễn Du chủ động phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo học sinh đến trường học an toàn

Trường THCS Nguyễn Du tổ chức lao động vệ sinh môi trường sẳn sàng đón học sinh trở lại học sau thời gian nghỉ tránh dịch bệnh Covd-19

grass 1234

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 6

Giáo viênthcsnguyendu 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Đại Số 7

Giáo viênthcsnguyendu 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay