Ông: Nguyễn Văn Đồng Tiến

Chức vụ: Hiệu trưởng

Điện thoại: 0918054985

Email:  tiendong.pgd.tanhong@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Địa lý

Trình độ quản lý: Cử nhân quản lý giáo dục

Thay Tien
Bà Hồ Thị Năm

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0944101929

Email: nhuphongthunam@gmail.com

 213123png2132