Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
140/KH30/05/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG KHÓI THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC Tải về
136/KH26/05/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM Tải về
125/KH12/05/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tải về
120/KH01/06/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH THÍCH ỨNG TÌNH HÌNH DỊCH COVID Tải về
120/BC09/06/2022THCS NGUYỄN DUBÁO CÁO VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO" ĐỌC VÀ QUYÊN GÓP SÁCH TẶNG THƯ VIỆN" CHÀO MỪNG SÁCH VIỆT NAM 21/04/2022 Tải về
112/KH25/04/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2022 VÀ KIỂM TRA QUẢN LÍ DỮ LIỆU XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
109/KH14/04/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022 Tải về
108/KH14/04/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 Tải về
105/KH12/04/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH VỀ VIỆC THỰC HIỆN XÉT THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022 Tải về
93/KH04/04/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 Tải về
89/KH21/03/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH DẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG THCS NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
87/KH09/03/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2021-2030 CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Tải về
86/KH03/03/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2022 Tải về
81/KH03/03/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ " XÂY DỰNG NHÀ VỆ SINH XANH-SẠCH ĐẸP-THÂN THIỆN Tải về
62/KH24/02/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC Tải về
61/KH24/02/2022THCS NGUYỄN DUKẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN 2022 Tải về
138/QĐ27/05/2022THCS NGUYỄN DUQUYẾT ĐỊNH VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 Tải về
240/QĐ04/11/2021Trường THCS Nguyễn DuQUYẾT ĐỊNH QUY TAC UNG XU CBGV- NV - HS 21-22 Tải về
239/QĐ04/11/2021Trường THCS NGUYỄN DU.QD QUY CHE DAY HOC VA HOC TRUC TUYEN CUA CBGV-NV VA HOC SINH 21-22 ( Tải về
237/KH02/11/2021Trường THCS Nguyễn DuKẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2021 Năm học 2021-2022 Tải về
192/KH28/9/2021Trường THCS Nguyễn DuKẾ HOẠCH Tổ chức dạy học không tập trung để phòng chống dịch COVID-19 năm học 2021 - 2022 Tải về
190/KH25/9/2021Trường THCS Nguyễn DuKẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19 Tải về
189/KH25/09/2021Trường THCS Nguyễn DuKẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG Năm học 2021 – 2022 Tải về
182/QĐ22/9/2021Trường THS Nguyễn DuQUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
181/ KH 22/9/2021Trường THCS Nguyễn DuKẾ HOẠCH Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp nghi mắc COVID-19 trong nhà trường năm học 2021-2022 Tải về
170/KH20/09/2021Trường THCS Nguyễn DuKế hoạch thực hiện thời gian năm học 2021– 2022 Tải về
163/QĐ01/09/2021Trường THCS Nguyễn DuQUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy chế tiếp công dân của trường THCS Nguyễn Du Tải về
162/KH 01/09/2021Trường THCS Nguyễn DuKế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân Năm học 2021-2022 Tải về
160/QĐ01/09/2021Trường THCS Nguyễn DuQuyết định Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo công tác huy động và duy trì sĩ số học sinh năm học 2020-2021 Tải về
158/KH THCSND01/09/2021Trường THCS Nguyễn DuKế hoạch huy dong va duy tri si do học sinh 2021-2022 Tải về
Báo cáo Kiểm định chất lượng giáo dục Tải về
Số 43/2019/QH1401/07/2020Quốc Hội khóa XIVLuật giáo dục 2019 Tải về
1228/06/2017thcs nguyễn duvăn bản mẫu 26/6 Tải về
Phòng GD & ĐT Tân HồngTuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Huyện Tải về
259/HD-PGDĐT23/08/2017Phòng GD & ĐT Tân HồngHƯỚNG DẪN Thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, [...] Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Tân HồngVăn bản mẫu Tải về
01/06/2017Mẫu giáo Tân Phướcquyet dinh nang tham nien Tải về