Ông: Hà Huỳnh Xuân Việt

Chức vụ: Tổ trưởng Văn phòng

Điện thoại: 01656475789

Email: xuanviet.ketoan@gmail.com

     Xuân Việt
Bà: Nguyễn Thị Mai Lang

Chức vụ: Nhân viên văn thư

Điện thoại: 0165 836 2112

Email: nguyenthimainang@gmail.com

Ông: Nguyễn Quốc Cường

Chức vụ: Nhân viên y tế

Điện thoại: 0984 72 74 77

Email: nguyenquoccuongthcsnguyendu@gmail.com