25Th4/20
Loa tay

Thông báo học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Du học lại sau thời gian nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19

Từ ngày 27/04/2020 đến 29/04/2020, tất cả Học sinh Khối 9 trường THCS Nguyễn Du sẽ đi học lại. Lưu

22Th10/19
Logo truong Nguyen Du

Phương hướng, chiến lược trường THCS Nguyễn Du giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường THCS Nguyễn Du giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và chương trình hành động của tập thể CBGV-NV cũng như các thế hệ học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Nguyễn Du là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

21Th7/19
Hinh_1

Điểm sáng công tác bảo hiểm y tế học sinh ở trường THCS Nguyễn Du, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Những năm học gần đây, Trường THCS Nguyễn Du, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, không chỉ