Ý nghĩa và kết quả từ Hội thi khoa học kĩ thuật của trường THCS Nguyễn Du năm học 2021-2022

Hội thi khoa học kĩ thuật là hội thi thường niên của ngành giáo dục. Với mục đích khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn và tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa giáo dục giữa các đơn vị tham gia dự thi. Trường THCS Nguyễn Du đã phát động cuộc thi từ học kỳ II năm học 2020 – 2021.

Thực hiện theo hướng dẫn số 1050/HD-PGD ngày 03/09/2021 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022; Hướng dẫn số: 1279/PGDĐT ngày 14/10/2021 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học và Ngày hội STEM năm học 2021 – 2022, trường THCS Nguyễn Du đã xây dựng, triển khai kế hoạch đến toàn thể giáo viên và học sinh. Phân công giáo viên hướng dẫn, chọn học sinh có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện đề tài tham dự cuộc thi khoa học kĩ thuật.

Tham gia vòng sơ khảo từ ngày 06/12 – 08/12/2021, đơn vị trường THCS Nguyễn Du có 5 sản phẩm:

  1. Mô hình “Thiết bị kiểm soát tải trọng dành cho các loại xe cơ giới”
  2. Mô hình “máy khử khuẩn cảm biến tự động”
  3. Dự án “Nâng cao ý thức phòng chống dịch covid-19 cho học sinh”
  4. Dự án “Thái độ của học sinh trong việc phòng chống dịch covid-19”
  5. Dự án “Nghiên cứu sự thay đổi tâm lí học sinh khi học online và đề xuất giải pháp giúp học sinh học tốt hơn”

Vượt qua vòng sơ khảo và vòng chung khảo, đơn vị trường THCS Nguyễn Du đạt 3 giải gồm 1 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích

H1H2

     Mô hình “máy khử khuẩn cảm biến tự động” – giải nhì.
Mô hình “Thiết bị kiểm soát tải trọng dành cho các loại xe cơ giới” – giải ba.

H3

 

Dự án “Nghiên cứu sự thay đổi tâm lí học sinh khi học online và đề xuất giải pháp giúp học sinh học tốt hơn” – giải khuyến khích.

Trong đó có 02 sản phẩm được chọn tham gia dự thi vòng sơ khảo cấp tỉnh, đó là:

  1. Mô hình “máy khử khuẩn cảm biến tự động”
  2. Mô hình “Thiết bị kiểm soát tải trọng dành cho các loại xe cơ giới”

Hội thi KHKT là một trong những hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Hội thi đã góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THCS Nguyễn Du nói riêng  và các cơ sở giáo dục nói chung.

 

Người viết: Dương Bảo Sén