Ông: Hồ Văn Thọ

Chức vụ: Tổ trưởng Toán-Tin-Lý-Kỹ thuật

Điện thoại: 01672931237

Email: thohaotruong123@gmail.com

         324532rwerw
Ông: Nguyễn Văn Đèo

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Điện thoại: 01247012004

Email: nguyenquocvandeo@gmail.com

Ông: Nguyễn Phúc Hậu

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 016 987 39 791

Email: Minhduc.777@gmail.com

 
Bà: Đoàn Thị Tâm

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0944300899

Email: doantam.nguyendu.2013@gmail.com

 
Bà: Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0128 28 15469

Email: tuyetnhunglaivung@gmail.com

 
Bà: Phan Thị Phương Chi

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0989 916 105

Email: phuongchi1010@gmail.com