Thời khóa biểu từ ngày 04/05/2020 của trường THCS Nguyễn Du

Thời khóa biểu buổi Sáng: Khối 6 và Khối 9

2-TKB buổi Sáng từ ngày 04-5-2020

Thời khóa biểu buổi Chiều: Khối 7 và Khối 8

1-TKB buổi Chiều từ ngày 04-5-2020

Thời khóa biểu Môn Thể dục và môn Tin học

4-TKB TD_Tin buoi Sang 3-TKB TD_Tin buoi Chieu

Bài và ảnh: Lê Tư