PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH BẰNG VIỆC SỬ DỤNG GOOGLE FORM

  1. Sử dụng Google Form cho học sinh làm kiểm tra tại lớp

Sử dụng Google Form soạn các câu hỏi và bài tập, đặc biệt là các câu hỏi trắc nghiệm và dùng phần mềm NetSupport School gửi link xuống máy học sinh kiểm tra để đánh giá kết quả học tập.

Mặc khác, trong quá trình giảng dạy tôi còn áp dụng để kiểm tra bài cũ và củng cố bài học, thay vì từ 4 đến 5 phút tôi chỉ kiểm tra kiến thức được 1 hoặc 2 học sinh thì việc sử dụng trắc nghiệm trên Google Form sẽ kiểm tra được nhiều học sinh hơn (có thể cả lớp cùng lúc).

Google Forms còn hiển thị đáp án và số điểm ngay sau khi học sinh hoàn thành từ đó học sinh hiểu rõ hơn về bài làm của mình, học sinh sẽ tự mình đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, từ đó có ý thức tự giác, chú ý bài học nhiều hơn trong quá trình học và có chuẩn bị trước bài ở nhà.

Google Forms cũng cho phép giáo viên cập nhật và thống kê được kết quả làm bài, thời gian nộp bài của học sinh ngay khi hoàn thành. Từ đó giáo viên cũng có số liệu để đánh giá học sinh, phân tích xu hướng các câu hỏi có nhiều học sinh trả lời đúng/sai, vì vậy kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

Để đánh giá cả một quá trình học tập của học sinh, khi có kết quả sau mỗi lần kiểm tra giáo viên sẽ tạo điều kiện cho những học sinh có kết quả chưa tốt sẽ cố gắng hơn vào lần kiểm tra sau.

Ví dụ, trong hình 2 bên dưới là nội dung câu hỏi trắc nghiệm của “Bài 4. Sử dụng biến và hằng trong chương trình”.

T 1

Hình 2. Câu hỏi trắc nghiệm ở lớp

  1. Sử dụng Google Form để khuyến kích học sinh làm bài tập ở nhà

Ngoài việc sử dụng Google Form cho học sinh làm kiểm tra ở lớp, tôi còn đưa kèm bài giảng video về nội dung bài học lên Google Form và theo sau là các câu hỏi và bài tập gửi link vào Zalo nhóm lớp. Giáo viên khuyến kích học sinh làm câu hỏi và bài tập ở nhà nhằm giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, vì có thể một vài học sinh không theo kịp bài giảng cho nên bằng cách này sẽ giúp học sinh xem lại nội dung đã học trên lớp và củng cố lại kiến thức thông qua các câu hỏi và bài tập.

Ví dụ, trong hình 3 bên dưới video bài giảng của “Bài 6. Câu lệnh điều kiện”.

T 2

Hình 3. Video bài giảng

Ví dụ, trong hình 4 bên dưới khuyến kích học sinh làm ở nhà với nội dung câu hỏi trắc nghiệm của “Bài 6. Câu lệnh điều kiện”.

T 3

Hình 4. Câu hỏi và bài tập ở nhà

  1. Sử dụng Google Form để khuyến kích học sinh rèn luyện kỹ năng lập trình ở nhà

Để giúp học sinh rèn kỹ năng lập trình, tôi đưa lên Google Form các bài tập cơ bản để học sinh tự làm ở nhà và đồng thời gửi tập tin làm được lên Google Drive (các em có thể sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh) ,cách gửi bài lên Google Drive để theo dõi và đánh giá.

Ví dụ, trong hình 5 bên dưới là nội dung bài tập yêu cầu học sinh viết chương trình rồi tải lên Google Drive ở “Bài 4. Sử dụng biến và hằng trong chương trình”.

T 4

Hình 5. Học sinh tải tệp chương trình lên Google Drive

Với các biện pháp trên, tôi sẽ gợi ý lấy điểm cho những học sinh tích cực tham gia, điều này sẽ kích thích tính tự giác, chủ động hơn trong học tập và rèn luyện của các em. Từ các kết quả đó, tôi có thể tìm hiểu học sinh còn gặp những khó khăn gì trong quá trình học tập để kịp thời hướng dẫn các em và kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy. 

                                                                                      Người viết:  Đoàn Thị Tâm