NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

UBND huyện Tân Hồng ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 21/12/2021 về Tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2022 – 2023 trên địa bàn huyện. Theo đó Phòng GD&ĐT cũng ban hành công văn hướng dẫn số 289/HD-PGDĐT ngày 15/03/2022 hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học 2022 – 2023.

  1. Đối với lớp 10 chuyên:

– Hình thức: thi tuyển

– Ngày thi: từ ngày 15/6/2022 – ngày 17/6/2022

– Môn thi: Học sinh sẽ thi 3 môn cơ sở còn gọi là môn không chuyên (gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 môn chuyên hoặc 2 môn chuyên. Môn chuyên được chia thành 3 nhóm môn, cụ thể:

+ Toán, Tin, Ngữ văn.

+ Vật lí, Lịch sử, Sinh học.

+ Hóa học, Địa lí, Tiếng Anh.

– Ngoài ra, mỗi trường chuyên sẽ tuyển không quá 2 lớp không chuyên, mỗi lớp không quá 40 học sinh/lớp và bảo đảm số học sinh các lớp không chuyên không quá 20% tổng số học sinh của trường.

  1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

– Hình thức: Xét tuyển cho tất cả các trường THPT, THCS và THPT trong huyện.

– Điểm xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học bậc THCS của học sinh đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.

– Điểm xét tuyển = ĐTBCN lớp 6 + ĐTBCN lớp 7 + ĐTBCN lớp 8 + ĐTBCN lớp 9 x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có). (ĐTBCN: Điểm trung bình các môn cả năm học)

– Điểm hạnh kiểm = Tổng điểm hạnh kiểm 4 năm học bậc THCS. Trong đó, hạnh kiểm Tốt được tính 2,5 điểm; hạnh kiểm Khá được tính 2,0 điểm; hạnh kiểm Trung bình được tính 1,5 điểm.

h4

Học sinh khối 9 thi học kỳ II sau thời gian dài vượt qua khó khăn

do ảnh hưởng của dịch covid-19

*Lưu ý:

– Điểm xét tuyển là số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ hai sau khi làm tròn số.

– Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

– Điểm ưu tiên: thực hiện theo Công văn số 138/UBND-KGVX ngày 03 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chế độ ưu tiên, khuyến khích, đặc cách trong tuyển sinh lớp 10 THPT.

– Cách xét tuyển: Căn cứ vào Điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường; xét đối với nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 chỉ thực hiện khi kết quả thi không đủ điểm để xét nguyện vọng 1 đảm bảo ở cùng một trường, điểm chuẩn để xét nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn xét nguyện vọng 1 là 2,0 điểm.

– Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì căn cứ vào Điểm hạnh kiểm.

Như vậy điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay là xét tuyển kết quả học tập trong 04 năm học bậc THCS, trong đó kết quả ĐTB các môn của khối 9 là hệ số 2. Hy vọng rằng với hình thức mới này cùng với sự nổ lực của thầy và trò trong năm học qua sẽ đạt thành tích tốt trong kỳ tuyển sinh sắp tới.

Người viết: Bảo Sén