CUỘC THI “SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG” CẤP TRƯỜNG

Sáng ngày 04/5/2022, Trường THCS Nguyễn Du tổ chức cuộc thị “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” năm học 2021-2022.

Tham dự cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” cấp trường năm nay có tất cả 11 sản phẩm.

ST 1

ST 2

Kết quả trường chọn được 3 sản phẩm dự thi cấp huyện:

1/Mô hình xử lý nước thải sinh hoạt ra mỗi trường 9a2.

2/Mô hình nhà chống trộm 9a1.

3/Mô hình một số hình không gian của 8a2.

Trong các năm học qua trường luôn đạt thành tích cao trong phong trào này. Năm nay dịch Covid-19 còn hết sức phức tạp nhưng học sinh của trường đã rất cố gắng nổ lực để hoàn thành các sản phẩm dự thi.

Người viết: Hồ Văn Thọ